Oprichting Taurus

Eind jaren 60 speelde een volleybalgroep bij de Gymnastiekvereniging ATILLA te Houten in de toenmalige gymzaal bij de Familieschool. Trainer van deze groep was Piet de Wit, aangetrokken door ATILLA, omdat hij al volleybaltrainer was van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) te Houten. Tot de groep ATILLA-spelers behoorde ook Jaap Weijers. Samen in de auto op weg naar de volleybalavond ontstond op een gegeven moment het idee om in Houten een volleybalvereniging op te richten. Het lag voor de hand deze vereniging in Schalkwijk te starten, omdat de zaal in Houten niet geschikt was om competitie in te spelen en er in Schalkwijk op initiatief van de bevolking daar een Sporthal kwam.

Om van een voldoende aantal leden verzekerd te zijn, zocht Piet de Wit contact met de KPJ Schalkwijk om de mogelijkheden te bezien. Nadat Jaap Weijers en Piet de Wit de heer Bos van de Nevobo hadden uitgenodigd om de eisen en faciliteiten voor competitievolleybal toe te lichten, werd door beide heren de oprichtingsvergadering belegd. Zij organiseerde deze in de opkamer van het Wapen van Schalkwijk of in het toenmalige hotel, café-restaurant van Phiel en Rie Bijleveld. Opmerkelijk aan deze vergadering was dat enkele personen (met name Co Baas) vanuit de vergadering thuis werden opgebeld met de vraag of zij mee wilden doen en of zij maar direct in het bestuur wilden gaan zitten.

Bij de totstandkoming van de naam was er een lange discussie en allerlei namen en afkortingen passeerden de revue. Totdat Toon de Wit uit Schalkwijk het voorstel deed voor een krachtige, korte, gemakkelijk in de mond liggende, niet plaatsgebonden naam: TAURUS (Stier). De aanwezigen stemden in met dit voorstel, en uiteraard kozen zij passende verenigingskleuren: rood en wit.