Lid club van 100

De club van 100 bestaat uit een groep mensen die TAURUS een warm hart toedragen. De leden steunen Volleybalvereniging Taurus met een jaarlijkse bijdrage van € 50,-. De leden, van de club van 100, komen 2 of 3 maal per jaar bij elkaar. Van het geld, kunnen doelen binnen de volleybalvereniging TAURUS worden gefinancieërd.

Door ondertekening van het Aanmeldformulier geeft u toestemming aan Taurus om jaarlijks een bedrag van € 50,- van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap van de club van 100.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

– Lidmaatschap is uitsluitend mogelijk op persoonlijke titel;
– Lidmaatschap club van 100 loopt per kalenderjaar van 1 juli t/m 30 juni;
– Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en moet voor 1 november bij de penningmeester binnen zijn.