ALV 6 februari

Beste leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers, relaties,

Het bestuur nodigt iedereen uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op woensdag 6 februari 2019 in sporthal de Kruisboog. Aanvang om 20:00.De agenda van deze avond zit in de bijlage. De stukken voor de ALV zijn op te vragen via secretariaat@taurusvollebal.nl .

Zorg dat jij er bij bent! Deze uitnodiging geldt ook voor de ouders van onze jeugdleden. Ook voor u is het interessant om te weten wat Volleybalvereniging Taurus gaat doen in het jaar 2019.

Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting voor 2019.

Ook is er een rondvraag waarin ruimte is om vragen te stellen.

Download de agenda