Instructie verantwoord alcoholgebruik

Betreft IVA-cursus

Beste barvrijwilliger,

Wij zijn hartstikke blij dat u vrijwilligerswerk wilt doen in de vorm van het draaien van bardiensten. De Toreador is immers van ons en voor ons allen. Het is een prachtig en gezellig clubhuis waar een ieder zich natuurlijk thuis voelt. Dit komt enerzijds door de lage verenigingsprijzen en anderzijds doordat we altijd door bekende vrijwilligers worden geholpen.

Het draaien van bardiensten is aan bepaalde wet- en regelgeving gebonden. Een van die voorwaarden is dat iedereen die bardiensten draait een Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) moet hebben gedaan. Na het doen van deze instructie met een afronding van een test ben je voor de wet een gekwalificeerd barvrijwilliger (niet alleen voor Taurus maar voor alle verenigingen).

Je kunt als volgt zo’n instructie volgen en de daaraan gekoppelde test afleggen:

Sinds 2009 gaat dit digitaal via de site van NOC-NSF. Op de website van Taurus is een link naar NOC-NSF. Of rechtstreeks inloggen via: www.nocnsf.nl/iva

Na het inloggen op bovenstaande site treft je de volgende tabbladen aan:

*Over IVA

*Voor wie

*Wat moet je weten (De tekst van de instructie) Een viertal onderwerpen worden behandeld:

1. Feiten over alcohol

2. Alcohol en wetgeving

3. Alcohol en leeftijd

4. Nee-verkopen

* Doe de test

* Vertel een vriend

Na het lezen en bestuderen van de 4 onderwerpen mag je de test doen, maar vul eerst de diverse gegevens in.

* In de bovenste 5 velden je eigen gegevens invullen * E-mailadres barverantwoordelijke: josvanvliet1954@gmail.com

* Naam vereniging: Volleybalvereniging Taurus

* Aangesloten bij welke bond: Overige aanklikken

* Plaats vereniging: Houten

* Naam barverantwoordelijke: Jos van Vliet

Daarna klik je op “Begin de test>>”

Heb je een vraag fout beantwoord, dan wordt dit direct gemeld en verwezen naar de tekst waarop deze vraag betrekking heeft. De tekst nogmaals doorlezen en de vraag opnieuw beantwoorden, tot dat alle 20 vragen juist zijn beantwoord.’

Daarna: Gefeliciteerd: je bent een gekwalificeerd barvrijwilliger en je ontvangt via Jos van Vliet een Certificaat ( mits je het voorblad van de test juist invult)

Als barcommissie zijn wij verplicht om een kopie van het certificaat te kunnen tonen bij een controle van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA), vandaar dat wij een kopie bewaren in een map achter de bar.

Bedankt voor jullie medewerking,

Jos van Vliet

(Commissielid De Toreador)