Nieuwsbrief start competitie

Nieuwsbrief start competitie en COVID ’19 september 2020
Zoals het er nu naar uitziet, start op zaterdag 19 september de volleybalcompetitie weer. We willen hierbij graag duidelijkheid verschaffen over de regels en afspraken die gelden bij Taurus.
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. We willen benadrukken dat het iedereen vrij staat zijn/haar eigen afweging te maken.
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 
Regels gebruik Toreador:

 • Bij de ingang van de Toreador is een tafel met handgel geplaatst. Let erop dat als je opent, je deze tafel buiten bij de ingang van de Toreador zet;
 • Er is bewegwijzering aanwezig in de Toreador, let daarop!;
 • De tafels en stoelen staan opgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM. Let erop dat deze niet verplaatst mogen worden!
 • Op alle tafels in de Toreador is een QR-code aanwezig waarmee je je contactgegevens kan achterlaten. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het evt. bron- en contactonderzoek van de GGD en na twee weken automatisch vernietigd;
 • Voor de mensen die niet met de QR-code overweg kunnen is er een papieren mogelijkheid om contactgegevens achter te laten bij de bar;
 • na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines en de kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.

Afspraken voor de zaterdag:

 • Het is niet toegestaan om achter de bar te komen als je geen bardienst hebt, ook niet om even snel wat te pakken, je jas op te bergen o.i.d.;
 • Er zal weer een keukendienst opgestart worden, als er keukendienst aanwezig is, is het voor de barvrijwilligers niet toegestaan om in de keuken te komen;
 • Er zijn geen vrijwillige toezichthouders aanwezig om mensen aan te spreken, hier hebben we geen vrijwilligers voor. Het uitgangspunt is dat we allemaal opletten en aanspreken waar nodig.
 • Als je in de bar aanwezig bent, moet je een zitplaats hebben. De stoelen mogen niet verplaatst worden!

Voor de wedstrijd:

 • Teams die verzamelen voor een wedstrijd doen dit in de kantine of op de tribune, maar niet in de hal voor de kleedkamers. Zodra het veld vrij is begeef je je direct naar het veld via de trap in de hal.
 • Als het te druk is, wordt er eenrichtingverkeer ingesteld via de achterste trap op de tribune.

Vervoer naar de wedstrijden:

 • Om te voorkomen dat er heel veel publiek komt, zowel uit als thuis, is de afspraak om zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden. Boven de 13 jaar dragen zowel chauffeur als alle passagiers een mondkapje. Vanuit Taurus wordt voor alle leden een mondkapje beschikbaar gesteld (wasbaar).

Aandachtspunten:

 • Probeer zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal te komen en na afloop thuis te douchen zodat we het gebruik van de kleedkamers kunnen beperken.
 • Er zijn schoonmaakdoekjes beschikbaar om de materialen tussendoor te reinigen. Maak hier gebruik van tijdens het wisselen van de wedstrijden.
 • Op zaterdag gaat er gewerkt worden met een host om e.e.a. zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hier hebben we nog mensen voor nodig! Je kan je hiervoor aanmelden bij Frank de Wit.
 • Zet altijd alle ramen en deuren open!
 • Er zijn stapelstoelen aanwezig in de Toreador, neem deze gerust mee naar buiten om meer ruimte te creëren. Verzoek is wel om deze zelf weer op te ruimen en niet de bardienst hiermee op te zadelen.