Privacy policy Taurus

Hoe gaan wij om met privacyregels voor het gebruik van persoonsgegevens en foto’s van onze leden? Volleybalvereniging Taurus (kortweg: Taurus) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg: AVG)

Op 25 mei moeten alle organisatie, dus ook sportverenigingen, die persoonsgegevens gebruiken voldoen aan de voorwaarden die staan in de AVG. Belangrijk doel van de AVG is dat wij ons bewust zijn van het feit dat wij niet zomaar persoonsgegevens gebruiken en niet meer opvragen dan strikt noodzakelijk is. Dit alles om jullie privégegevens te beschermen.
Dit geldt dus ook voor Taurus. De vereniging heeft van alle leden diverse gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, geboortedatum maar ook foto’s bijvoorbeeld. Op onze website staat inmiddels een privacyverklaring. Hierin staat wat wij als vereniging mogen doen met jullie persoonsgegevens. Belangrijk is te weten dat wij nooit de persoonsgegevens van onze leden zullen doorgeven aan commerciële bedrijven die hiermee geld willen verdienen.

Wij zullen er alles aan doen om binnen de vereniging – of het nu gaat om de ledenadministratie, sportadministratie, financiële administratie, vrijwilligersadministratie of de algemene informatievoorziening – te blijven voldoen aan de AVG. Mocht u nog vragen hebben of wellicht suggesties dan kunt u deze schriftelijk aan ons doorgeven. Het emailadres is: secretariaattaurus@gmail.com

Welke gegevens bewaren wij van jullie?
De ledenadministratie bewaart contactgegevens. Dit omdat wij informatie moeten hebben over wie onze leden zijn, en wij moeten met kunnen communiceren met onze leden. Daarnaast hebben wij ook uw financiële gegevens nodig om de contributie te kunnen innen. Daarnaast hebben wij ook diverse sport gerelateerde gegevens van onze leden. Denk dan aan teamindelingen, het wedstrijdniveau en alle gegevens op de spelerskaarten.
Tevens houden wij een overzicht bij van onze scheidsrechters en van alle vrijwilligers binnen de vereniging. Deze gegevens zijn voor een sportvereniging van groot belang en daarom slaan we deze persoonsgegevens dus op.

Uw persoonsgegevens zijn goed beschermd
Nieuw binnen de AVG is dat je persoonlijk het recht hebt om te weten welke gegevens wij van onze leden bewaren. Daarnaast heeft elk lid het recht om de gegevens te kunnen wijzigen/verbeteren en om ze te verwijderen als ze binnen de vereniging niet meer nodig zijn. Ook moeten wij maatregelen nemen die er voor moeten zorgen dat jullie persoonsgegevens op de juiste manier worden bewaard zodat ze niet in handen kunnen komen van onbevoegden.
Uiteraard werken wij hier aan mee. In de privacyverklaring staat precies hoe dit werkt.

Fotobeleid
Wij zijn super trots op onze vereniging. Ook trots op de vele sportieve prestaties en resultaten. Daarom willen wij graag deze delen met onze leden en het publiek, ook via foto’s en filmpjes.
Foto’s en video’s gemaakt in de sporthal, op en vanaf de tribune, en in de Toreador publiceren wij op onze online en offline media.
Uiteraard zullen wij professioneel met dit beeldmateriaal omgaan. Wij willen niemand hiermee in verlegenheid brengen. Daar waar mogelijk vragen wij u om uw toestemming om beeldmateriaal te mogen publiceren. U mag uiteraard NEE zeggen!
Mocht u toch ongewenst in beeld zijn gekomen neemt u dat contact met ons op via: secretariaattaurus@gmail.com