Uitnodiging ALV 26 juni 2019

Beste lid, ouder/verzorger,

Het bestuur nodigt u uit om de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op woensdag 26 juni 2019 in sporthal de Kruisboog, aanvang om 20.00 uur. De agenda van deze avond is terug te vinden in de mail die is verstuurd naar alle leden evenals de notulen van de vergadering van 6 februari jl., de voorgenomen begroting en het bijbehorende contributievoorstel. Mocht u deze niet hebben ontvangen kunt u een mail sturen naar secretariaat@taurusvolleybal.nl.

Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen en presenteert de plannen en begroting voor het komende seizoen 2019-2020. Graag verzoeken wij u om via deze link uzelf aan of af te melden voor de ALV of via de QR-code onderaan dit bericht. Hierdoor krijgen wij meer inzicht in de opkomst en de eventuele redenen van afmelding.

Alvast enorm bedankt voor uw medewerking en hopelijk tot 26 juni 2019!

Met sportieve groet,
Het bestuur van volleybalvereniging Taurus

QR-code aan en afmeld formulier: