Nieuwsbrief november

Beste Taurus-leden,
Het is alweer een tijdje geleden dat er een nieuw bestuur is aangetreden. Voor de zomer zijn wij gekozen, en na de zomer hard van start gegaan. Mogelijk merkt u er als lid nog niet veel van omdat veel werk achter de schermen moest worden verzet. Naast de noodzakelijke overdracht van taken zijn wij als bestuur ook van start gegaan met onze eigen koers uit te zetten. Naast al het prachtige werk dat al verricht wordt door onze mede-vrijwilligers, is het voor onze club belangrijk om een wenkend perspectief te hebben. Naast de topsport die Taurus natuurlijk kent, met klinkende resultaten, is het van belang om een gezonde vereniging te zijn, met een goede jeugdafdeling. Topsport en breedte sport moeten hand in hand gaan. Iedereen die op zijn eigen niveau wil sporten, en lekker wil ballen, moet zich goed kunnen voelen bij Taurus. Het is mooi om te zien dat ook oude getrouwe leden daar nog steeds goede initiatieven in nemen, zoals de clinic, georganiseerd door Jan Vrerink. Daar ontmoetten de top volleyballers en de jeugd elkaar op een ongedwongen manier. Zo zou de wisselwerking in onze vereniging steeds moeten zijn.

Natuurlijk valt er nog veel te verbeteren. Een uitbreiding van onze hal, zou zorgen voor groei en een steviger fundament voor de toekomst. Daarover voeren we gezamenlijk gesprekken met de gemeente. Hopelijk leidt dat tot resultaat. We zijn verder naarstig op zoek naar sponsors. Om ons huidige beleid ten aanzien van top- en breedtesport te willen voortzetten hebben we echt meer financiƫle ondersteuning nodig dan er nu is. Ik roep iedereen op om ons mee te helpen hier meer vaart achter te zetten, dat is echt nodig!

Daarnaast vinden we het als bestuur belangrijk om voor de jeugd het goede voorbeeld in algemene zin geven (niet alleen met bewegen), maar ook met gezonde(re) voeding in de Toreador, en gelimiteerd rookbeleid voor de buitendeur. Maar dat zijn gedragsveranderingen die meestal niet in een jaartje gerealiseerd zijn. Dat moeten we echt met elkaar doen.

In de korte tijd dat ik voorzitter ben, heb ik Taurus van een heel andere kant leren kennen dan alleen als ouder van volleyballende kinderen. Ik zie een vereniging die bloeit door de inzet van al die vrijwilligers, die hun vrije zaterdagen opofferen om te fluiten, bardienst te draaien, te coachen en wat al niet meer. Ik zie zeer gemotiveerde trainers, die o.a. met grote passie de jeugdopleiding vorm geven. Ik zie werkgroepen die keihard werken om de teams goed te kunnen laten draaien. En tot slot zie ik veel spelers, die naast het plezier dat ze aan volleybal beleven ook een enorme inzet hebben als vrijwilliger. Een combinatie die je zeker niet bij iedere sportclub aantreft. Kortom, een vereniging om trots op te zijn!

Ik vertrouw erop dat we ook in de komende periode weer met net zoveel plezier samen aan een bloeiende, gezellige, maar zeker ook presterende vereniging werken. Voor nu, dank voor ieders inzet, en alvast fijne feestdagen!

Nicole Teeuwen

Voorzitter bestuur Taurus