Ook sponsor worden

Voor de ontwikkeling van de jeugd, de breedtesport en de topteams zijn onder andere veel gekwalificeerde trainers nodig en moeten veel uren zaalruimte gehuurd worden. Om op hoog niveau te blijven spelen en de talenten te ondersteuen, is steun van het bedrijfsleven onontbeerlijk. Taurus heeft een goede band met bedrijven in de gemeente en de regio maar steun van nog meer bedrijven kunnen wij goed gebruiken; bedrijven die onze ambities delen en met ons het volleybal bij Taurus willen versterken. De vereniging kan door haar regionale en landelijke bekendheid veel voor sponsors betekenen. “Met elkaar, voor elkaar” is ook ons motto in de relatie met onze sponsors.

Sponsors van Taurus

  • ondersteunen het topvolleybal in Nederland, en specifiek in Houten en de regio Utrecht,
  • ondersteunen de volleybalopleiding van talentvolle jeugd in Houten en omgeving,
  • bouwen mee aan een club waar iedereen met plezier kan volleyballen.

Mogelijkheden tot ondersteunen zijn: