Privacyverklaring

Onze vereniging Taurus verwerkt met de grootst mogelijke zorg de persoonsgegevens van haar leden.

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Ledenadministratie: voor algemene informatievoorziening naar/tussen onze leden of naar ons publiek en algemene communicatie;
  • Sportadministratie: t.b.v. bijvoorbeeld teamindeling, spelerskaart, wedstrijdformulier, scheidsrechters registratie, Nevobo aanmelding en administratie;
  • Financiële administratie: voor de inning van contributie;
  • Vrijwilligersadministratie: voor de indeling van taken en communicatie hierover;

Taurus deelt geen persoonsgegevens met derden anders dan voor hierboven genoemde doeleinden. Gegevens worden gedeeld met de Nevobo, want leden van Taurus zijn ook automatisch lid van de Nevobo (zoals gemeld in de statuten). De Nevobo vraagt de verenigingen om de ledenadministratie in het programma Sportlink bij te houden. Taurus doet dit ook en houdt geen aparte bestanden bij.

Persoonsgegevens van onze leden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor haar doeleinden en hierbij worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd, bijvoorbeeld zeven jaar voor financiële transacties. Leden van Taurus hebben op elk moment het recht tot inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens, dit laatste voor zover niet strijdig met één van de genoemde doeleinden. Neem hiervoor contact op met secretariaat@taurusvolleybal.nl

Om er zeker van te zijn dat je bent wie je zegt dat je bent, verzoeken we je om bij je aanvraag een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen waarop je eventueel je ID-/paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart kunt maken.

Wij vragen onze leden (16 jaar en ouder) of de ouder/voogd van onze jeugdleden (tot 16 jaar) om toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken. Leden kunnen hun toestemming intrekken om persoonsgegevens te gebruiken. Een ouder/voogd kan dit doen namens jeugdleden tot 16 jaar.  Neem hiervoor contact op met ​ secretariaat@taurusvolleybal.nl

Taurus spant zich tot het uiterste in om de persoonsgegevens te beschermen via technische en organisatorische maatregelen. Onze website maakt gebruik van analytische cookies voor het meten van websitebezoek. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Taurus beseft dat dit ingewikkelde materie is en staat open voor vragen of voor suggesties tot verbetering. Neem hiervoor contact op met ​secretariaat@taurusvolleybal.nl