Vriend van Taurus

De vrienden van Taurus bestaan uit een groep mensen / bedrijven die TAURUS een warm hart toedragen. De leden/bedrijven steunen Volleybalvereniging Taurus met een jaarlijkse bijdrage.

Door invulling van het  Aanmeldformulier geeft u toestemming aan Taurus om jaarlijks een bedrag van € 50,- (voor bedrijven geldt een tarief van € 100,-)van uw rekening af te schrijven als een vriend van Taurus.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

– Lidmaatschap is uitsluitend mogelijk op persoonlijke titel;
– Lidmaatschap als vriend van Taurus loopt per kalenderjaar van 1 juli t/m 30 juni;
– Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en moet voor 1 november bij de penningmeester binnen zijn.