Vereniging

Volleybalvereniging Taurus kent een groot aantal actieve leden. De senioren en de jeugd van Taurus zijn actief op alle niveaus, van topsport tot recreatief volleybal. Er zijn uitgebreide trainingsmogelijkheden, diverse toernooien, deelname aan competities en een eigen sportcafé. Bij Taurus kennen we de volgende spelersgroepen.

Bestuur en commissies/werkgroepen

Het Dagelijks Bestuur van de vereniging bestaat uit voorzitter, penningmeester en secretaris. De samenstelling van het bestuur en de verantwoordelijken per bestuurslid staat hieronder:

Hieronder eindverantwoordelijkheid per lid bestuur TAURUS:

 • Voorzitter: eindverantwoordelijk voor PR – Communicatie, Vrijwilligerscoördinator en Secretariaat
 • Penningmeester (financieel): eindverantwoordelijk voor ledenadministratie en sponsorcommissie;
 • Technische zaken (technisch): eindverantwoordelijk voor alles op gebied van hoe te volleyballen;
 • Facilitair: eindverantwoordelijk voor ondersteuning om volleybal te spelen.
 • Barcommissie: eindverantwoordelijk voor de exploitatie van de Toreador.
 • Dames werkgroep: eindverantwoordelijke voor teamindelingen dames;
 • Heren werkgroep: eindverantwoordelijk voor teamindelingen heren;
 • Recreanten werkgroep: eindverantwoordelijk voor teamindelingen recreanten;
 • Miniwerkgroep: eindverantwoordelijk voor gehele minilijn;

Vertrouwenscontactpersoon

Volleybalvereniging Taurus heeft niet alleen de ambitie om op sportief gebied de top te halen, maar vindt het net zo belangrijk dat leden het naar de zin hebben. Om ongewenste omgangsvormen te voorkomen, hebben bestuur en vertrouwenspersonen een protocol opgesteld waarin wordt beschreven wat wij als vereniging verstaan onder ongewenste omgangsvormen, wat de vereniging hiertegen doet en wat de vertrouwenspersoon hierin kan betekenen.
Als er voor een lid van Taurus en/of voor de ouder(s)/verzorgers van een minderjarig lid aanleiding bestaat om een situatie van ongewenst gedrag bespreekbaar te maken, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de vereniging.
Deze heeft als taak:

 • het bieden van eerste opvang voor het slachtoffer
 • het zo duidelijk mogelijk in kaart brengen van de ongewenste situatie
 • het zo mogelijk doen beëindigen van de ongewenste situatie
 • het indien nodig en gewenst behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht of verdere verwijzing
 • indien nodig doorverwijzen naar andere relevante hulpverleningsinstellingen.

De vertrouwenspersoon verricht haar werkzaamheden anoniem en volkomen vertrouwelijk. Ze rapporteert anoniem aan de voorzitter van het bestuur. Als er naar haar mening aanleiding is om maatregelen te nemen, zal zij de situatie bespreken met het bestuur. Deze laatste is verantwoordelijk voor het besluit over eventuele maatregelen die genomen moeten worden en de communicatie hierover.

Contact
Doesjka Hoogewoud
Email: doesjka.hoogewoud@taurusvolleybal.nl

Lid worden

Lijkt volleybal je een leuke sport, kom dan geheel vrijblijvend een paar keer meetrainen met een groep die bij je past. Of kom eens een kijkje nemen in de sporthal De Kruisboog te Houten om de sfeer te proeven. Van maandag- t/m vrijdagavond kun je kijken naar trainingen en op zaterdag naar thuiswedstrijden.