Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Volleybalvereniging Taurus heeft niet alleen de ambitie om op sportief gebied de top te halen, maar vindt het net zo belangrijk dat leden zich prettig en veilig voelen.  

Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, heeft het bestuur een gedragsprotocol opgesteld. Hierin wordt beschreven wat wij, als vereniging, verstaan onder grensoverschrijdend gedrag, wat de vereniging hiertegen doet en wat de vertrouwenscontactpersoon hierin kan betekenen.
Als er voor een lid van Taurus en/of voor de ouder(s)/verzorgers van een minderjarig lid aanleiding bestaat om een situatie van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (zie mailadres) van de vereniging.

Deze heeft als taak: 

– het bieden van eerste opvang van de melder
– het in kaart brengen van de ongewenste situatie
– bespreken van mogelijke doorverwijzingen/stappen die gezet kunnen worden door de melder

De VCP verricht haar/zijn werkzaamheden (indien gewenst) anoniem en volkomen vertrouwelijk. Zij/hij rapporteert (anoniem) aan de voorzitter van het bestuur.  

Bij seksueel overschrijdend gedrag heeft het bestuur meldplicht aan de bond (NeVoBo). 

vcp@taurusvolleybal.nl