COVID-19 Maatregelen Taurus

We hopen dat iedereen in goede gezondheid is en zin heeft om weer te gaan volleyballen. Vanaf 31 augustus 2020 kan er weer getraind worden in de Taurus hal. Graag willen wij iedereen attenderen op onderstaande maatregelen die getroffen zijn vanuit Taurus en de gemeente.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. We willen benadrukken dat het iedereen vrij staat zijn/haar eigen afweging te maken om wel of niet te komen trainen.

In dit document staan alle regels en maatregelen bij Taurus rondom COVID19. Wij vragen alle leden en bezoekers dit document goed door te lezen.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over de getroffen maatregelen bij Taurus kun je contact opnemen met ons contactpersoon Josien Leurdijk (josien.leurdijk@taurusvolleybal.nl).
De maatregelen kunnen op een later moment aangepast/uitgebreid worden dus houdt deze pagina goed in de gaten!

Taurus volgt het protocol voor Verantwoord Sporten van het NOC*NSF.
De laatste versie van het protocol is terug te vinden via deze link.

Verder is het belangrijk om altijd de maatregelen van het RIVM te volgen en na te leven.
Deze kun je nalezen via deze link.