Nieuwsbericht incident Utrecht

Beste leden,

Allereerst gaat onze steun naar de nabestaande van de slachtoffers en de gewonden van het incident in Utrecht. In Houten is geen dreiging en worden geen extra maatregelen genomen. Wel hebben scholen ervoor gekozen zelf maatregelen te nemen evenals de voetbal clubs door bijvoorbeeld niet te gaan trainen.

Wij volgen het advies van de gemeente en laten onze trainingen vanavond doorgaan.

Graag willen wij wel aan onze trainers en leden vragen om een moment stil te staan.